Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Účelem tohoto webu je být hlavní platformou geofyzikální komunity pro získávání informací o činnostech v oboru a pro informování veřejnosti. Web funguje jako centrální rozcestník pro přístup ke geofyzikálním, geodetickým a geologickým datům a službám v České republice.

Mapa
Loga EU a MŠMT