Symposium geofyziků v Rožnově pod Radhoštěm

Obrázek
Zahájení sympozia

Ve dnech 28. – 31. května 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo setkání
českých, polských a slovenských geofyziků. Zaměření symposia bylo na
výměnu poznatků o nejnovějších výsledcích v oblasti důlní geofyziky,
geomechaniky, laboratorního, fyzikálního i matematického modelování
především deformačních procesů v prostředí, ovlivněném důlní činností a
současné environmentální problémy, které jsou řešeny geofyzikálními
metodami. Vybrané příspěvky byly věnovány také problematice
CzechGeo/EPOS. Jednání v Rožnově se zúčastnilo přibližně 60 specialistů
z různých českých, polských a slovenských institucí. Bylo předneseno
celkem 30 odborných příspěvků, jejichž abstrakta byla vytištěna ve
Sborníku konference.