Aktuality

Konstrukce extenzometru z roku 1967
Vývoj původního českého extenzometru
Instalace nového typu extenzometru TM72 v jeskyni Županova Jama
V listopadu 2021 proběhla pravidelná údržba a servis extenzometrických měřidel Slovinské sítě
Výjezd techniků řeckého distributora elektrické energie na stanici Kato Retsina
Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy se v týdnu mezi 5. a 12. říjnem 2021 se uskutečnila pravidelná údržba GNSS stanic sítě PPGNet a vybraných seismických stanic sítě PSLNET.
Vrt S4 Bažina
Po dvouleté přestávce se začalo v pátek 5.11.2021 v rámci projektu ICDP-EGER znovu vrtat.
Exponát v Geofyzikálním muzeu Skalná
Zajímavé informace o Zemi se můžete dozvědět v návštěvnických centrech Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
Prof. RNDr. Zdenek Kalab, CSc. v pořadu České televize Dobré ráno (1.2.2021)
Česká televize, Televizní studio Ostrava, vysílala v pořadu Dobré ráno rozhovor o zemětřesení s prof. RNDr. Zdeňkem Kalábem, CSc. z Ústavu geoniky AVČR, v.v.i.
Hlášení zemětřesení v makroseismickém dotazníku
V nedávné době mohli obyvatelé České republiky pocítit účinky dvou středně silných zemětřesení.
Fotografie ukazuje kreativitu řeckých sprejerů ve stanici Paravola.
I v období problematické epidemiologické situace je nutná údržba seismických stanic sítě PLSNET.
Zemětřesení v červenci 2020
Informace o zemětřesení v regionu v průběhu července 2020
Pohled z řídícího centra na vrt
15.1.2020 provedla firma MND perforaci nejnovějšího vrtu F3 na lokalitě Hartoušov.
Zahájení sympozia
Ve dnech 28. – 31. května 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo setkání českých, polských a slovenských geofyziků.
Workshop CzechGeo 2019
Workshop CzechGeo/EPOS se konal 4. prosince 2019 v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze.