Data a služby

Jedním z hlavních cílů tohoto webu je usnadnit odborné komunitě i laické veřejnosti vyhledávání a přístup ke geofyzikálním, geodetickým a geologickým datům a službám v České republice. Možnosti přístupu jsou uvedeny pro jednotlivé tematické sekce. Metadata datových sad relevantních pro CzechGeo/EPOS jsou zpřístupněna na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.