Vydejte se v létě za tajemstvími Země

Obrázek
Exponát v Geofyzikálním muzeu Skalná

Když se v létě vydáte poznávat naši zemi, zkuste ji poznat i víc do hloubky! V našich návštěvnických centrech se dozvíte, co byste viděli cestou k zemskému jádru, z jakých hornin se skládá Český masiv, jak a proč vznikají zemětřesení, proč se zem často třese i v západních Čechách a jak zemětřesení měříme. Prohlédnete si naše seismické stanice a navštívíte experimentální laboratoř.

Geofyzikální muzeum Skalná

Prohlídka se skládá ze dvou částí. V Geofyzikálním muzeu vám průvodce vysvětlí nejnovější poznatky o zemětřeseních v západních Čechách, způsoby jejich měření a v přednáškovém sále zhlédnete krátký film o zemětřesných rojích. Návštěva pak pokračuje prohlídkou naší seismické stanice, která je umístěna ve středověké štole pod hradem Vildštejnem.

Geofyzikální muzeum je otevřeno každé úterý 7:00 – 11:30 a každou středu 7:00 – 11:30 a 15:00 – 17:00 hodin.

Návštěvu si lze s předstihem domluvit i v jiné dny s průvodkyní Lucií Šetkovou, telefon: 732 616 423, nebo Milanem Hofericem, telefon: 732 435 655.

Geopark Spořilov, Praha

Geopark je volně přístupný a je možné jej navštívit celoročně. Během letních prázdnin si ale můžete v níže uvedených termínech domluvit prohlídku geoparku s výkladem našeho odborníka. Prohlédnete a osaháte si horniny, z kterých se skládá Český masiv, dozvíte se, jak vznikají, a vezmeme vás na prohlídku nové experimentální laboratoře, kde naši vědci zkoumají geologické procesy. V ARSandboxu názorně uvidíte, jak probíhá vrásnění hornin, vznik horstva a eroze.

Komentované prohlídky budou probíhat od 10:00 hodin v těchto termínech: 2. 7., 9. 7., 14. 7., 21. 7., 11. 8., 18. 8., 25. 8. 2021.

Rezervujte si svůj termín na adrese: m.machackova@ig.cas.cz. Návštěvu doporučujeme jednotlivcům i rodinám s dětmi.

Muzeum seismometrie Kašperské Hory

V sobotu 17. července 2021 vás naši odborníci provedou seismickou stanicí a Muzeem seismometrie v Kašperských Horách. Seznámíte se s historií měření zemětřesení, důvody vzniku zemětřesení, šířením seismických vln, seismicitou ve světě i naší republice. Seismická stanice je umístěna v historické štole Kristýna, kde je celoroční teplota jen 8 stupňů – vezměte si s sebou teplé oblečení. Prohlídky začínají v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.