Servis extenzometrů ve Slovinsku

Obrázek
Instalace nového typu extenzometru TM72 v jeskyni Županova Jama

Ve dnech desátého a jedenáctého listopadu 2021 proběhla pravidelná údržba a servis extenzometrických měřidel Slovinské sítě. Ve spolupráci se ZRC SAZU Karst Research Institute v Postojně byl v jeskyni Županova Jama instalován nový typ extenzometru typu TM72. Jedná se o nejnovější verzi, vyvinutou na ÚSMH AV ČR. Županova Jama je také vybavena indikátorem radonu Rn222 a obě dvě měřidla tvoří malou podzemní laboratoř, jejíž cílem je sledovat vývoj na významném zlomu, který jeskyní prochází. Uvedený zlom má vztah k blízkým zlomům Želimlje, Dobrepolje and Žužemberk, které se považují za potenciální původce zemětřesení v Ljubljaně z roku 1895 (Mw = 6). Úspěšná spolupráce mezi oběma institucemi začala v roce 2004 a vyústila v množství společných publikací. V současnosti se ve Slovinsku nachází již šest automatizovaných míst, a to v Postojenské jeskyni, v jeskyni Kostanjeviška Jama a Županova Jama.

Fotografie ukazuje instalaci nového typu extenzometru TM72, které v jeskyni Županova Jama nahradilo původní automatizovanou verzi typu TM71.