Perforace vrtu F3 na lokalitě Hartoušov

Obrázek
Pohled z řídícího centra na vrt

15.1.2020 provedla firma MND perforaci nejnovějšího vrtu F3 na lokalitě Hartoušov. Perforace byla provedena v hloubce 230 metrů (celková hloubka 239 metrů), kde by se podle karotážních měření měla nacházet porušená zóna pravděpodobně obsahující CO2. Pokud bude perforace úspěšná, budeme mít po vrtech F1 (28 metrů) a F2 (70 metrů) již třetí hloubkový zdroj pro měření a porovnání tlaku, průtoku a také chemického složení CO2 na této lokalitě.