Data užité geofyziky a geologie

Hlavním využitím Datové infrastruktury pro podporu výzkumu (CGS-DRI) je poskytování přístupu k relevantním strukturovaným, nestrukturovaným i analogovým geologickým a geofyzikálním datům. 
Na informačním portále ČGS je k dispozici celá řada důležitých informací o výsledcích výzkumu ČGS, zejména v oblasti výzkumu zemské kůry.  Je zde i specifická část, kde mohou zájemci nalézt informace o metodách užité geofyziky i o způsobech zpřístupnění dat z gesce ČGS
Otevřený přístup k informacím a datům je aplikován v maximální možné míře. Relevantní data jsou dostupná pro stahování nebo prohlížení i v evropských sítích na Geoportálu INSPIRE a European Geological Data Infrastructure (EGDI), v národních sítích na Národním geoportálu INSPIRE, i na webu ČGS.
K dispozici je návod na přístup k datům ČGS.