Metadata

Nejdůležitějším základním zdrojem informací jsou tematicky relevantní metadata, která obsahují údaje o existenci, druhu, formě, původu a možnostech zpřístupnění datového zdroje a jsou v souladu s aktuálně platnými standardy INSPIRE. Metadata jsou dostupná v Metadatovém katalogu ČGS, na Národním geoportálu INSPIRE a na portále EGDI (European Geological Data Infrastructure).