Digitální záznamy

Digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě, sítě MONET a sítě PSLNET jsou nepřetržitě přenášeny do datového centra GEOFON v Postupimi, které slouží jako primární uzel Evropského integrovaného datového archívu (EIDA). Omezený výběr vlnových obrazů stanic ČRSS poskytuje také formulář na stránkách GFÚ. Digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě a sítě MONET jsou pro zájemce k dispozici i on-line po domluvě na kontaktních adresách. Off-line data vybraných stanic lokálních seismických sítí WEBNET, REYKJANET a MKNET jsou k dispozici na vyžádání na kontaktních adresách.