Denní seismogramy

Pro veřejnost jsou zajímavé denní seismogramy stanic České regionální seismické sítě a lokálních sítí WEBNET v západních Čechách a MONET v severovýchodní části České republiky. Tyto často vyhledávané obrázky ilustrují aktuální seismickou aktivitu na seismické stanici ze současného dne a za posledních několik dní v zájmové oblasti. Čas registrace je ve světovém čase, který se liší od našeho času o jednu, resp. dvě hodiny.

Denní seismogramy stanic České regionální seismické sítě

Denní seismogramy stanic lokální seismické sítě WEBNET 

Denní seismogramy stanic sítě MONET a dalších stanic ÚFZ