Webové služby

V maximální možné míře jsou k dispozici prohlížecí a stahovací webové služby, poskytované v souladu s mezinárodními standardy definovanými legislativou (INSPIRE) a přijatými principy evropských projektů a iniciativ (EGDI, GeoERA a další). Jsou to jednak prohlížecí mapové služby založené na Esri technologii, ve kterých se data načítají do prohlížeče dynamicky nebo jsou poskytovány formou mapových dlaždic, nebo prohlížecí mapové služby WMS dle specifikace Open Geospatial Consortium (OGC). Stahovací služby jsou síťové služby, umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim buď prostřednictvím formátu ATOM feed, nebo WFS dle specifikace Open Geospatial Consortium (OGC).