Geomagnetická data

Geomagnetická Observatoř Budkov

Data jsou předávána on-line do sítě INTERMAGNET. Na serveru GFÚ je dostupný aktuální magnetogrampředpověď geomagnetické aktivity a skutečný stav vyjádřený K-indexy.
 

Magnetotelurická data

jsou ukládána v přístrojovém formátu (ADU06, LEMI417). Surová data jsou dostupná na požádání na e-mail „Radek Klanica“ rk@ig.cas.cz , včetně pokynů pro jejich čtení. On-line data budou připravena poté, co bude v rámci evropské infrastruktury EPOS dohodnut standard pro ukládání dat.