Seismologická data

Seismologická měření a pozorování poskytují významné informace pro pestré spektrum uživatelů z široké veřejnosti, státních orgánů vč. jejich záchranných složek a odborné komunity, která studuje seismické ohrožení nebo dynamiku a strukturu Země. 
Infrastruktura CzechGeo/EPOS sdružuje instituce, které v České republice provozují seismické stanice pro účely dlouhodobého monitorování a specifického výzkumu. Základní průběžné zpracování záznamů stanic České regionální seismické sítě a ostatních on-line stanic zajišťuje tzv. seismická služba, která funguje na základě dlouhodobé spolupráce partnerů v rámci infrastruktury. Zpracování záznamů v podrobnějším měřítku je pak předmětem práce výzkumných skupin v jednotlivých institucích. Na těchto stránkách nabízíme všechny typy výstupů monitorovací infrastruktury a základního zpracování:

•   Pravidelně aktualizované mapy ověřených seismických jevů v ČR a střední Evropě za poslední měsíc
•   Denní seismogramy, které přehledně ilustrují aktuální seismickou aktivitu
•   Makroseismická pozorování účinků zemětřesení, která nám nahlásili občané v zasažených lokalitách
•   Seismické bulletiny a katalogy zemětřesení, tedy souhrnné přehledy registrovaných a lokalizovaných seismických jevů
•   Digitální záznamy stanic v online nebo offline režimu

Více informací o všech těchto produktech a tom, jak je lze získat, naleznete v položkách menu vlevo.
Pro informace o světových zemětřeseních odkazujeme na stránky Evropského seismologického centra (EMSC) a Americké geologické služby (USGS).