GNSS data

GNSS data portál slouží k poskytování dat naměřených permanentními stanicemi GNSS (Globální navigační satelitní systém). Obsahuje:
•    Metadata o stanicích GNSS („site-logs“)
•    Soubory měření GNSS
•    Kontrolu kvality GNSS dat

Přístup je zajištěn pro permanentní stanice GNSS ze čtyř sítí, které jsou zapojené do infrastruktury CzechGeo (GEONAS, PPGNet, VESOG a WEBGEODYN) a jedné sítě spolupracující s CzechGeo (CZEPOS).

Data jsou k dispozici v celodenních souborech ve standartním formátu RINEX (verze 2.11 nebo 3.x) s intervalem záznamu 30 sekund. Pro data s kratším intervalem záznamu (1 sekunda, pro některé stanice 10 Hz), prosím, kontaktujte odpovědnou osobu. Data jsou dostupná pouze pro výzkumné a výukové účely v rámci infrastruktury CzechGeo/EPOS. Jsou shromažďovány informace o užití dat včetně odkazů na relevantní publikace.

Data ze stanic GOPE, GOP6, GOP7, které jsou součástí Mezinárodní služby GNSS (IGS), jsou dostupná také v globálních datových centrech např. globální datové centrum IGN - stažení dat bez registrace. 

Data ze stanic GOPE, GOP6, KUNZ, TUBO, které jsou součástí Permanentní sítě EUREF (EPN), jsou dostupná také v regionálních datových centrech např. regionální datové centrum BKG - stažení dat bez registrace.

Data ze stanic sítě PPGNet (KTCH, LEPE, PVOG, RETS, RGNI, VALY) jsou také dostupná v datovém centru v Řecku - Národní observatoř v Aténách, Institut geodynamiky 

Data ze stanic spolupracující sítě GNSS CZEPOS jsou primárně dostupná na datovém serveru CZEPOS Zeměměřického úřadu v Praze - jedná se o placenou službu, přístup k datům je po registraci.