Gravimetrická data

Kontinuální data z relativního supravodivého gravimetru s intervalem záznamu 1 Hz nebo 1 minuta v Gravimetrické stanici Pecný jsou dostupná v databázi Mezinárodní služby pro geodynamiky  a zemské slapy (IGETS) - přístup je po registraci, data je možno vyžádat i u kontaktní osoby. 

Epochová měření absolutním gravimetrem v Gravimetrické stanici Pecný jsou dostupná v databázi (AGRAV) - přístup je po registraci.