Lokální síť seismických stanic MONET

Lokální síť seismických stanic MONET slouží k monitorování seismické aktivity oblasti severovýchodní části ČR, která je charakteristická výskytem silnějších historických zemětřesení, regionálně anomální úrovní mikroseismicity a dalšími projevy zvýšené geodynamické aktivity (zóna Nysa-Morava). Základní, vnitřní část sítě MONET v současné podobě tvoří 9 stanic na severní a střední Moravě a ve východních Čechách, provozovaných ÚFZ Brno – jedná se o krátkoperiodické stanice MUVC, ANAC, LIPC, LOSC, SUPC, LUKC, PIVO, RYBC a MORC (na poslední zmíněné stanici je i širokopásmový snímač). Všechny tyto stanice jsou vybaveny citlivými seismometry umístěnými ve 2-5 m hlubokých šachticích a poskytují kontinuální záznamy s nízkou úrovní šumu, které jsou vzorkovány s frekvencí 200 Hz a poskytovány v reálném čase. Od roku 2016 jsou pro účely projektu CzechGeo/EPOS k této síti přiřazeny i stanice KLOK, STEB a ZLHC Ústavu geoniky AVČR v Ostravě (ÚGN). Záznamy stanic jsou přenášeny do datových center v Brně a Ostravě, odkud jsou dále sdíleny. Souborné zpracování těchto dat zajišťuje ÚFZ s použitím blízkých stanic České regionální seismologické sítě (zejména stanice VRAC, JAVC, MRAC, OKC, KRLC, DPC, UPC, OSTC, CHVC).

Mapa