Lokální seismická síť REYKJANET

Lokální seismická síť REYKJANET je rozmístěna na poloostrově Reykjanes v jihozápadním cípu Islandu. V této oblasti blízko atlantického středooceánského hřbetu se vyskytují jak klasická zemětřesení, tak rojová zemětřesení podobně jako v západních Čechách. Stanice sítě REYKJANET registrují na paměťové karty a data jsou několikrát za rok při návštěvě stažena a odeslána do GFÚ ke zpracování. Síť seismických stanic provozuje Geofyzikální ústav ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. Síť REYKJANET byla vybudována na poloostrově Reykjanes v roce 2013 pro projekt GAČR P210/12/2336, který vyžadoval data z husté sítě stanic. V roce 2016 došlo k modernizaci této sítě – krátkoperiodické seismometry byly nahrazeny širokopásmovými. Síť tvoří 15 stanic rozmístěných na území asi 60 km x 20 km. Stanice jsou vybaveny seismometry Guralp CMG 40-T (s vlastní periodou T0=30s), které jsou uloženy v zahloubených kontejnerech na betonových pilířích spojených s podložní horninou a záznamová zařízení GAIA. Všechny stanice pracují v kontinuálním režimu měření s vzorkovací frekvencí 250 Hz. Tímto způsobem vydrží stanice ukládat na SD karty až 10 měsíců dat. Jednou za dva dny pak stanice posílají stavové SMS. Protože stanice stojí v neobydlených a odlehlých místech, musí se napájet z akumulátorů, které dobíjejí solární panely a větrné generátory. S provozem sítě na místě nám vypomáhá Iceland Geosurvey (ÍSOR) v rámci memoranda o spolupráci mezi našimi organizacemi. Naměřená data (jedná se asi o 185 GB/rok) se pak ukládají na bezpečná datová úložiště. REYKJANET je jedinou lokální seismickou sítí Akademie věd provozovanou v zahraničí.

Mapa