Lokální seismická síť Malých Karpat MKNET

Významnou seismogenní oblastí v blízkosti česko-slovenských hranic jsou Malé Karpaty, kde bylo v roce 1906 zemětřesení s magnitudem 5.7 a kde se nachází i jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. Oblast se nachází v přechodovém pásmu mezi východními Alpami a Západními Karpaty. Seismická síť MKNET je účinným nástrojem pro studium seismicity v této oblasti. S použitím dat z lokální seismické sítě MKNET je možné detailně vymezit seismické zóny, určit zdrojové mechanizmy a odhadnout maximální možné zemětřesení v této oblasti, což významně přispívá ke zpřesnění výpočtů seismického ohrožení.

CzechGeo-MKNET je součástí seismické sítě MKNET, která monitoruje seismickou aktivitu v oblasti Malé Karpaty. Síť ukazuje situační mapa na stránce níže. Síť MKNET před rokem 2011 se skládala ze 13 stanic (červené čtverečky a trojúhelníky). V roce 2011 až 2017 byly přidány čtyři stanice (zelené trojúhelníky). Stanice JALS, BAN, PODO a PULA jsou podporovány CzechGeo. Údaje jsou k dispozici na vyžádání: czechgeo-mknet@irsm.cas.cz.

Mapa