Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada (MVR) poskytuje nezávislý pohled na celkovou činnost infrastruktury a dává doporučení pro rozvoj služeb a zlepšení jejich kvality.
Mezinárodní vědecká rada
•    monitoruje činnost infrastruktury se zřetelem na kvalitu nabízených datových produktů a jejich přínosu pro vědeckou komunitu
•    vydává doporučení pro rozvoj služeb a zlepšení jejich kvality
•    projednává výroční a periodické zprávy
•    na základě požadavků grantových agentur připravuje hodnotící zprávy

Členové

John Clinton – předseda, Director of National Seismic Networks, Swiss Seismological Service, ETH Zurich, Switzerland
Jaroslava Plomerová – místopředsedkyně, Geofyzikální ústav AV ČR 
Carla Braitenberg - University of Trieste, Italy
Carine Bruyninx - Royal Observatory of Belgium, Director of EUREF Permanent Network Central Bureau, Belgium
Alan Thomson - British Geological Survey, Edinburgh, Chair of Intermagnet Executive Council, United Kingdom
Jørgen Tulstrup - GEUS – Geological Survey of Denmark and Greenland, Chief Consultant, European Affairs