Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Obrázek
MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je vysoce respektovanou fakultou, která se obvykle umísťuje na předních příčkách v hodnocení vědeckých institucí v České republice. Fakulta nabízí vysokoškolské a postgraduální studium výpočetní techniky, matematiky a fyziky. Dále také nabízí bakalářský program pro učitele informatiky, matematiky a fyziky. Charakteristickým rysem fakulty je úzká provázanost výukových aktivit a výzkumné práce. Slovo "Matfyz", zkrácená forma jména fakulty v češtině, je považováno za synonymum pro vynikající výsledky ve vědě a vzdělávání. Absolventy fakulty lze nalézt v mnoha špičkových firmách (Facebook, Oracle, Generali, Ernst & Young) a na světoznámých vysokých školách (Oxford, Cambridge, Wyoming, Chicago, atd.).

Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty byla od počátku (roku 2010) součástí výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS a to díky svým zkušenostem s budováním seismických stanic v oblasti západního Řecka a dlouhodobému výzkumu zemětřesení. Díky dlouhodobé spolupráci s Univerzitou v Patrasu se podařilo za více než 20 let vytvořit unikátní seismickou (PSLNET) a GNSS (PPGNET) síť stanic, které jsou součástí Corinth rift laboratory (CRL) a celořecké sítě stanic HUSN (Hellenic Unified Seismological Network). CRL je v rámci EPOSu zařazena do NFO (Near Fault Observatory). V roce 2016 zřídil náš partner v Athénách (NOA, National Observatory of Athens) vlastní datový portál (NOA EIDA Data Archives), jehož součástí jsme se stali a přispíváme do něj našimi daty.

Katedra geofyziky dále provozuje seismickou stanici Praha, která je součástí české regionální sítě stanic a jedná se o nejdéle fungující stanici v ČR (založena r. 1924).