Vize

Hlavním dlouhodobým cílem aktivit CzechGeo/EPOS je přispět k pochopení Země jako celku, aby bylo možné co nejpřesněji předpovědět její chování v blízké budoucnosti. Tedy například naučit se předpovídat zemětřesení a zmírnit tak katastrofální následky, které jsou s nimi spojeny.

CzechGeo/EPOS si do budoucna klade za cíl dotvoření a doplňování e-platformy umožňující integrování služeb, vývoj aplikačního vybavení pro sběr dat a vývoj a využití moderních technologií pro prezentaci a poskytování dat v oblasti věd o Zemi. Základem je rozvoj datové základny v souladu s mezinárodními standardy a v návaznosti na evropské a globální infrastruktury. Tato e-platforma také umožní zefektivnění využití dat pro výzkum, vědecké analýzy a moderní výstupy výsledků (geovizualizace).

Hlavní směry výzkumu jsou: sledování a výzkum seismické aktivity na území ČR a dalších vybraných oblastech Evropy, studium struktury litosféry a svrchního pláště Evropského kontinentu z dat mezinárodních pasivních seismických experimentů, studium geodynamických jevů, rekonstrukce paleoklimatu z dlouhodobých teplotních řad ve vrtech, studium dlouhodobých a krátkodobých změn geomagnetického pole, rozvoj datové základny v souladu s mezinárodními standardy a v návaznosti na evropské a globální infrastruktury, studium, vývoj a využití moderních technologií pro prezentaci a poskytování geovědních dat.

Instalací nových a údržbou stávajících geofyzikálních a geodetických stanic a observatoří s on-line přenosem do datových center, může infrastruktura CzechGeo/EPOS přispět v seismicky aktivních oblastech k vybudování systémů včasného varování před zemětřeseními. Tyto systémy již fungují ve vyspělých státech (Japonsko, USA) s hustou infrastrukturou seismických stanic a dokáží zmírnit následky ničivých zemětřesení.