Ústav fyziky Země Masarykovy Univerzity

Obrázek
ÚFZ MUNI

Ústav fyziky Země (ÚFZ) je geovědní oddělení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) zaměřené především na základní a aplikovaný výzkum seismické aktivity v lokálním, regionálním i globálním měřítku a aktivní tektoniku v České republice.

Tým seismologů, geologů, inženýrů a techniků využívá dlouhodobých zkušeností s budováním seismologických stanic a jejich sítí a detailním monitorováním slabé seismické aktivity na území ČR a ve střední Evropě. Od 90. let uvedl do provozu 4 lokální seismologické sítě pro monitorování regionů se zvýšenou přirozenou geodynamickou aktivitou (síť KRASNET– 1991-2008; síť MONET– od r. 1994) a lokalit jaderných elektráren (síť Temelín – od r. 1991 a síť Dukovany – od r. 2015). Kromě toho provozuje 5 širokopásmových stanic, včetně stanice VRAC, která je součástí globálního monitorovacího systému CTBTO, zajišťujícího verifikaci dodržování zákazu jaderných zkoušek. V současnosti je v infrastruktuře ÚFZ celkem 22 stanic v jižní a východní části ČR.

Předmětem výzkumu je zejména detailní seismotektonická analýza Českého masivu a jeho blízkého okolí a zhodnocení aktivity zlomů, včetně paleoseismické aktivity. Výsledky tohoto výzkumu slouží jako důležité vstupy pro posouzení seismického ohrožení. Mezi odběratele výsledků našeho výzkumu patří ČEZ nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tým ÚFZ se také podílí na výuce studentů oboru geologie na PřF MU.

ÚFZ je součástí propojené mezinárodní sítě pracovišť provádějících seismickou službu. Sdílí záznamy seismických stanic i výsledky jejich analýz a spoluvytváří základní zdroje informací o zemětřeseních v regionu i ve světě. Data ze seismických stanic ÚFZ jsou poskytována mezinárodním datovým seismologickým centrům (EMSC, ISC, ORFEUS, GEOFON, IRIS, NEIC) a dalším institucím