Geodynamika

Vedoucí řešitel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Slapová měření jsou prováděna na observatoři Příbram a Skalná a dále na stanicích Jezeří 1 a Jezeří 2 určených k monitorování svahů Krušných hor nad rozsáhlým povrchovým dolem. Monitorování svahových deformací s cílem varovat před svahovými pohyby je cílem sítě SLOPENET využívající širokou škálu metod. Síť TECNET monitoruje mikropohyby na více než 150 stanicích umístěných na tektonických zlomech ve 12 evropských státech. Stanice sítě TILTNET monitorují náklony a deformace horninových bloků pomocí statických vertikálních kyvadel. Geotermální síť GeoCLIMANET monitoruje podpovrchovou teplotu na pěti stanicích v ČR, Slovinsku a Portugalsku, s cílem zkoumat vliv povrchových podmínek na geotermální stav ve větších hloubkách. Řada stanic také monitoruje hladinu podzemních vod.