Datové, analytické a softwarové centrum Pecný GOP

Distribuci GNSS dat naší i mezinárodní komunitě zajišťuje operační a datové centrum GOP (Geodetické observatoře Pecný) a zpracování GNSS dat včetně generování pokročilých produktů (souřadnic stanic, přesných drah družic, parametrů rotace Země apod.) provádí analytické centrum GOP a přispívá jimi do mezinárodních služeb IGS a EUREF. GOP vyvíjí a poskytuje GNSS softwarové produkty, které jsou dnes využívány v řadě mezinárodních pracovišť a připravovány pro využití v EPOSu.

Přístup k datům naměřeným permanentními stanicemi GNSS (Globální navigační družicové systémy) sítí CZEPOS, GEONAS, VESOG, PPGNet, WEBGEODYN umožňuje GNSS data portál.

Mapa