Sekce GNSS a gravimetrie

Vedoucí řešitel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

GNSS (Globální navigační satelitní systém) tvoří dvě permanentní sítě v ČR, VESOG (11 stanic) a GEONAS (18 stanic), a permanentní síť PPGNet (6 stanic) na severozápadě Korintského zálivu v Řecku. Vybraných 10 stanic přispívá do Mezinárodní GNSS služby (IGS) a do permanentní sítě EUREF (European Reference Frame). Distribuci GNSS dat mezinárodní komunitě zajišťuje operační a datové centrum GOP (Geodetické observatoře Pecný) a zpracování GNSS dat včetně generování pokročilých produktů (souřadnic stanic, přesných drah družic, parametrů rotace Země apod.) provádí analytické centrum GOP a přispívá jimi do mezinárodních služeb IGS a EUREF. GOP vyvíjí a poskytuje GNSS softwarové produkty, které jsou dnes využívány v řadě mezinárodních pracovišť a připravovány pro využití v EPOSu.

GNSS kampaně jsou opakovaně měřeny na síti HORNSUNDNET na Špicberkách (7 stanic) pro monitorování tektoniky a glaci-isostatického zdvihu. Epochová GNSS a gravimetrická měření jsou prováněna na síti GREVOLCAN (35 stanic) monitorující aktivní vulkány na řeckých ostrovech Nisyros a Thira a na síti WEBGEODYN (26 stanic) v západních Čechách. K sekci dále náleží Gravimetrická laboratoř Pecný, vybavená supravodivým relativním gravimetrem a absolutním gravimetrem, které přispívají do Globálního geodynamického projektu (GGP) a do Mezinárodní služby pro geodynamiku a zemské slapy (ICET).