Geomagnetická observatoř Budkov a mobilní zařízení GEOMAG

Národní geomagnetická observatoř se nachází u obce Budkov na Prachaticku v místě vzdáleném od zdrojů antropogenních poruch geomagnetického pole. Od roku 1996 observatoř splňuje nejvyšší mezinárodní standardy a je certifikovanou observatoří globální sítě INTERMAGNET. Observatoř je vybavena dvěma digitálními 3D fluxgate magnetometry a protonovými magnetometry. V roce 2016 byla uvedena do provozu sada variometrů typu Bobrov vybavená fotosenzory se zpětnou vazbou. To umožňuje dlouhodobě sledovat stabilitu a citlivost přístrojů odlišné technické konstrukce. Data s frekvencí 1 sekunda a 1 minuta jsou automaticky předávána do informačního uzlu INTERMAGNETu. Kontinuální registrace je přibližně v týdenním intervalu doplňována absolutním měřením geomagnetického pole theodolitem CARL – ZEISS s jednoosým feromagnetickým čidlem BARTINGTON. 

Mobilní zařízení jsou určena pro epochová měření. Základní geomagnetická síť I.řádu o 199 bodech rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR byla ustavena a stabilizována žulovými patníky v 50. letech minulého století a navázala na kampaně prováděné od poloviny 19. století. V roce 1967 bylo z této sítě vyčleněno několik bodů pro pravidelná měření s vyšší četností. V současnosti se měří na 7 bodech geomagnetické sítě v intervalu 2 roky. Měření jsou součástí mezinárodní iniciativy MagNetE, která koordinuje opakovací měření napříč Evropou s cílem získat přesnější poznatky o dlouhodobých (sekulárních) změnách geomagnetického pole.

Mapa