Monitorovací síť CarbonNet

Monitorovací síť CarbonNet je součástí projektu CzechGeo. Jejím účelem je sledování výstupu oxidu uhličitého v oblasti Chebské pánve a Slavkovského lesa. Vystupující CO2, jehož hlubinný původ je doložen izotopovými analýzami, prochází celou vrstvou zemské kůry a přináší s sebou tak údaje o podmínkách podél své výstupní cesty z hloubek prvních desítek kilometrů. Změny v množství plynu mohou tak indikovat měnící se napěťové poměry v zemské kůře související se seismickou aktivitou. Údaje o vystupujícím množství CO2 mají význam také pro místní lázeňství, které je postaveno na minerálních pramenech nasycených hlubinným oxidem uhličitým.

Mapa