Síť permanentních stanic GNSS VESOG

VESOG je síť permanentních stanic GNSS v České republice pořizující data pro výzkumné a výukové účely. Jedná se o výzkumnou a experimentální síť pro observace s GNSS (Globální navigační družicový systém). Obsahuje 11 permanentních stanic GNSS v České republice, které jsou umístěny na akademických, výzkumných a vojenských institucích. Mezi využití pro výzkumné účely patří příspěvek pro určování parametrů troposféry v čase blízkém reálnému pro předpovědi počasí a příspěvek pro tvorbu mapy tektoniky Evropy ze zpracování dlouhodobých časových řad souřadnic.

Každá stanice sítě VESOG je provozována svým vlastníkem. Čtyři stanice jsou provozovány přímo Geodetickou observatoří Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Operační centrum sítě VESOG je provozováno také na Geodetické observatoři Pecný. Denní data ve formátu RINEX s intervalem záznamu 30 sekund jsou dostupná na GNSS data portále projektu CzechGeo/EPOS. Pro data v hustším intervalu záznamu (1 sekunda) nebo v primárním binárním formátu (dostupné pouze z některých stanic) kontaktujte odpovědnou osobu.

Mapa