Geologické a geofyzikální databáze

Vedoucí řešitel: Česká geologická služba

Geologická a geofyzikální data a přístup ke stávajícím relevantním informacím jsou nezbytné pro zajištění podpory rozhodovacích procesů a pro základní i aplikovaný geovědní výzkum ve všech oborech, zejména pokud je zaměřen na predikci a zmírňování následků sesuvů půdy, poklesy, zemětřesení, záplavy a znečištění. ČGS je proto od roku 2016 součástí konsorcia CzechGeo/EPOS.

Výzkumná činnost je zaměřena na technologický rozvoj a modernizaci datové a technické infrastruktury, umožňující dlouhodobě udržitelnou správu, provoz a využívání geologického informačního systému. Cílem Datové infrastruktury pro podporu výzkumu (CGS-DRI) je zajistit efektivní přístup ke geologickým, geofyzikálním i jiným souvisejícím datům pomocí nejmodernějších technologií. Tyto cenné datové zdroje jsou postupně konsolidovány a harmonizovány podle Evropských i globálních standardů (směrnice INSPIRE, normy ISO, EGDI, EPOS). Data jsou prezentována prostřednictvím webových služeb a uživatelsky přívětivých webových aplikací. Je nezbytné zajistit dlouhodobou udržitelnost CGS-DRI, aby byla schopna zpracovávat další datové a tematické sady, zajistit tematicky relevantní metadata a prohlížecí i stahovací webové služby v souladu s příslušnými mezinárodními standardy a pravidly definovanými zejména INSPIRE, EGDI a EPOS. Kdykoli je to možné, jsou uplatněny zásady volného přístupu k datům (Open data).