Česká regionální seismická síť

Česká regionální seismická síť registruje zemětřesení a další seismické jevy (např. důlní otřesy, odpaly v lomech) v České republice i ve světě. Skládá se z 21 širokopásmových stanic na území ČR. Data jsou nepřetržitě přenášena do datových center v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze a Ústavu fyziky Země MU v Brně.  Na provozu stanic se podílí GFÚ AV ČR Praha (10 stanic), ÚFZ  MU Brno (5 stanic), ÚSMH AVČR (3 stanice), ÚGN AV ČR Ostrava (1 stanice), MFF UK Praha (1 stanice) a VÚGTK Zdiby (1 stanice). Seismická služba Geofyzikálního ústavu vytváří ve spolupráci s ÚFZ MU Brno katalogy zemětřesení v České republice a ve střední Evropě a bulletiny čtení seismických stanic. Digitální data jsou poskytována mezinárodním a národním datovým centrům a dalším zájemcům. Data slouží kromě výzkumu stavby Země např. také k rychlé lokalizaci významných zemětřesení na celém světě.

Mapa