Síť permanentních GNSS stanic v Řecku PPGNet

PPGNet je síť permanentních stanic GNSS pro sledování tektonicky a seismicky aktivních oblastí v okolí Korintského zálivu v Řecku. Je to síť šesti permanentních stanic GNSS (Globální navigační družicový systém), která je provozována Geodetickou observatoří Pecný VÚGTK a katedrou geofyziky MFF UK v úzké spolupráci se seismickou laboratoří Univerzity v Patrasu. Pět stanic je umístěno severně od Korintského zálivu, severovýchodně od Patrasu. Poslední stanice je umístěna v jihozápadní části Peloponéského poloostrova. Posláním sítě permanentních stanic GNSS v tektonicky aktivních oblastech jako je Řecko je sledování jednak dlouhodobých změn polohy pro zjištění vzájemných pohybů jednotlivých částí zemské kůry a jednak sledování velmi rychlých změn polohy, které mohou být způsobené zemětřesením v blízkém okolí stanice. První cíl – sledování tektonických pohybů – je realizováno pomocí kontinuálních měření GNSS a jejich zpracováním do časových řad souřadnic, ze kterých lze určit relativní pohyb stanic za časové období. Druhý cíl – sledování rychlých změn stanice během zemětřesení – je realizováno ze zpracování dat s vysokou intenzitou záznamu (10 Hz) v období kolem zemětřesného jevu. Operační centrum sítě PPGNet je provozováno na Geodetické observatoři Pecný. Data jsou dostupná na GNSS data portále projektu CzechGeo/EPOS. Pro data v hustším intervalu záznamu nebo v primárním binárním formátu (dostupné pouze z některých stanic) kontaktujte odpovědnou osobu.

Mapa