Geotermální síť GeoCLIMANET

Geotermální síť GeoCLIMANET je tvořena třemi stanicemi v České republice (Praha, Kocelovice, Svojšice) a po jedné stanici v Portugalsku (Evora-Caravelinha) a Slovinsku (Malence). Na všech stanicích se monitoruje teplota vzduchu a teploty půdy v různých hloubkových úrovních mezi povrchem a hloubkou 1 m. S výjimkou Svojšic se měří i teplota skalního podloží do hloubky 40 až 190 m. Na každé lokalitě jsou teplotní a další parametry sledovány automaticky a naměřená data jsou buď on-line přenášena do stolního počítače, nebo jsou ukládána do registračních jednotek a periodicky stahována přímo v terénu. Naměřená data jsou využívána ke studiu vazby mezi teplotou vzduchu a půdy a přenosu tepla mezi povrchem a skalním podložím v různých klimatických, půdních a environmentálních podmínkách.

Mapa