TECNET

TECNET (nebo též EU TecNet) provádí dlouhodobý přípovrchový monitoring posunů na zlomech a shromažďuje unikátní data o stabilitě horninových masívů. Celkově TECNET představuje unikátní celosvětovou síť pro 3-D monitoring posunů na zlomech. Originální přístroj umožňující 3-D monitoring, vyvíjený a patentovaný ÚSMH AV ČR, je v současné době využíván pro monitoring mnoha významných seismogenních zlomů ve světě (např. San Andreas v Kalifornii ve spolupráci se Státní universitou San Diego, zlomy ohraničující výrazné svahové deformace na Kanárských ostrovech ve spolupráci s Instituto Geográfico Nacional atd.).

V Evropě TECNET v současné době provozuje více než 150 přístrojů umístěných na významných zlomech v České republice, Slovensku, Polsku, Německu, Belgii, Švýcarsku, Rakousku, Slovinsku, Itálii, Řecku, Bulharsku, Španělsku, Norsku a Etiopii. Mezi významné výsledky patří zjištění období zvýšené tektonické aktivity postihující rozsáhlá území napříč různými geologickými jednotkami ve stejném čase. V současné době bylo ukázáno na příkladech z Českého masívu, Západních Karpat a Východních Alp, že změny v napětí mohou způsobovat např. i reaktivaci hluboce založených svahových deformací. Tato síť měřidel je doplněna i o jiné metody sledování geodynamických jevů jako deformometrické a náklonoměrné měření, hladinoměrné pozorování, měření 222Rn a  CO2 v podzemních prostorách atd.

Mapa