Geodynamická GNSS síť GEONAS

GEONAS (GEOdynamic Network of the Academy of Sciences) je síť permanentních stanic GNSS provádějících průběžné pozorování geodynamických pohybů na území České republiky. GEONAS začal fungovat v roce 2001 se dvěma stanicemi (na Sněžce a Biskupské kupě). V současné době zahrnuje 18 stálých stanic, z nichž tři jsou začleněny do permanentní EUREF sítě EPN. Všechny stanice pracují se vzorkovací frekvencí 30 sekund. Konfigurace byla navržena tak, aby pokrývala různé geologické struktury. Dlouhodobý monitoring na síti GEONAS, trvající více než 10 let, umožňuje důkladnou analýzu geodynamických pohybů Českého masivu.

Přestože z geodynamického hlediska patří území Českého masivu mezi stabilní oblastí, data z 18-ti operujících permanentních stanic sítě GEONAS, doplněná o data z permanentních stanic sítí VESOG a komerční sítě TopNet, poskytují dostatečnou datovou základnu i pro podrobné zkoumání trendů pohybu a pokrývají většinu geodynamicky aktivního území Českého masivu.
Stanice jsou vybaveny přijímači Ashtec Z-18 a Topcon GB1000, schopnými sledovat satelitní signály US NAVSTAR systému GPS, i ruské satelitní signály GLONASS. Některé stanice jsou vybaveny novými přijímači Topcon NET-G3A, které budou v budoucnu schopny monitorovat signály nově vybudovaného systému EU Galileo. Část sítě byla zmodernizována dvěma přijímači Topcon-NETG5. Všechny stanice jsou připojeny online k operačnímu centru ÚSMH AV ČR, v.v.i., kde jsou zaznamenaná data automaticky kontrolována. Zpracování dat se provádí pomocí softwarového balíčku Bernese.

 

Mapa