Seismická síť PSLNET

PSLNET (Prague-Patras Seismological Network), je regionální síť seismických stanic v oblasti západního Řecka. Je součástí celořecké seismologické sítě stanic HUSN (Hellenic Unified Seismological Network) a CRL (Corinth rift laboratory), jenž je zařazena v rámci EPOSu do NFO (Near Fault Observatory). S budováním stanic začala katedra geofyziky MFF UK v roce 1997, kdy se podařilo získat finanční prostředky na 3 moderní širokopásmové přístroje, které v té době rozšířily síť krátkoperiodických seismografů university v Patrasu. V průběhu let se PSLNET rozrůstal až na současný stav 8 širokopásmových seismografů a 10 akcelerografů, které jsou ještě doplněné o síť permanentních GPS stanic (PPGNET). Data jsou volně přístupná přes datový portál NOA EIDA a slouží široké vědecké komunitě ke geofyzikálním výzkumům dané oblasti. Řecko patří k seismicky nejaktivnějším oblastem na světě a bez výzkumu zemětřesení se nikdy nepřiblížíme k možnosti je předpovídat. Už teď však existují systémy včasného varování, které fungují ve vyspělých státech (Japonsko, USA) s hustou infrastrukturou seismických stanic a dokáží eliminovat následky ničivých zemětřesení. Tento cíl je již splnitelný za předpokladu udržitelnosti stávajících sítí s jejich následným rozšiřováním.

Mapa