Geodynamická síť Západní Čechy WEBGEODYN

Geodynamická síť Západní Čechy – WEBGEODYN (West Bohemia Geodynamic Observatory) je situovaná v západní části České Republiky v oblasti výskytu zemětřesných rojů. Měření na síti je prováděno technologií GNSS, přesnou nivelací a gravimetrií. Bylo započato Geofyzikálním ústavem AV ČR již v roce 1993. Síť je určena především pro epochová měření. Lokální GNSS síť je tvořena 26 body (18 bodů vnitřní sítě, 8 bodů vnější sítě) s centrem umístěným v oblasti epicenter zemětřesení v blízkosti obce Nový Kostel. Všechny body sítě jsou stabilizovány pomoci 5 m dlouhých pažnic (1,5 m ponecháno nad povrchem), které jsou fixovány a vyplněny betonem a umožňují nucenou centraci antén přijímačů GNSS. Nejdelší spojnice v síti dosahují 40 km. Celá síť je měřena  jednou nebo dvakrát ročně. Měření probíhá postupně s několika přijímači po dobu pěti dnů. Od roku 2009 je měření prováděno nepravidelně. Kromě měřických kampaní jsou v oblasti Geofyzikálním ústavem AV ČR instalovány také permanentní stanice. Stanice NKIG byla v provozu od roku 2006 a v roce 2013 byla nahrazena stanicí NKOS. V roce 2018 pak byla spuštěna nová stanice KVET. Přesná nivelace se realizuje jednou ročně v centru zemětřesné oblasti. Gravimetrické kampaně se provádí nepravidelně v závislosti na geodynamické aktivitě.

Mapa