Sekce seismologie

Vedoucí řešitel: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Česká regionální seismická síť (dále jen CRSN) je páteří seismických observací. Síť sestává z 21 širokopásmových seismologických stanic provozovaných šesti partnerskými institucemi. Data jsou přenášena v reálném čase do datových center v Praze a Brně a dále automaticky předávána do evropských a světových center. CRSN je doplněna lokálními sítěmi: WEBNET (24 stanic) – pro výzkum rojových zemětřesení v oblasti západních Čech a Vogtlandu, MONET (13 stanic) – monitorující seismicky aktivní oblast severní Moravy a Slezska, MKNET (11 stanic) – provozovaný v Malých Karpatech ve spolupráci se Slovenskou akademií věd. Seismickou aktivitu geovědně zajímavých oblastí mimo teritorium ČR monitorují sítě PSLNET (12 stanic) – ve spolupráci s Univerzitou Patras jako součást Helénské seismické sítě a REYKJANET (15 stanic) – nově založená semipermanentní síť na poloostrově Reykjanes (Island) na kontaktu euroasijské a severoamerické tektonické desky.

Mobilní sada 80 stanic MOBNET je využívána při realizaci velkých mezinárodních, především pasivních experimentů, cílených na studium hluboké struktury tektonicky významných oblastí Evropy (např. RETREAT-Italie, LAPNET – Finsko, evropský transekt PASSEQ, v současnosti AlpArray) i ČR (např. BOHEMA, EgerRift). Služby seismické komunitě doplňuje Seismické softwarové centrum obsahující přes sto „open-source“ počítačových programů z oblasti šíření seismických vln, doplněných hypertextovou dokumentací a demo daty.