Geomagnetismus

Vedoucí řešitel: Geofyzikální ústav AV ČR

Kontinuální magnetická pozorování jsou prováděna na Geomagnetické observatoři Budkov u Prachatic a data jsou předávána do sítě INTERMAGNET. Měření na síti I. řádu poskytuje obraz o rozložení geomagnetického pole na území České republiky, opakovaná měření na vybraných bodech poskytují informaci o časových změnách. Mobilní magnetotellurická souprava se využívá pro studium elektrické vodivosti zemské kůry a svrchního pláště na vybraných profilech.