Monitorování řeckých sopečných ostrovů GREVOLCAN

Monitorování řeckých sopečných ostrovů GREVOLCAN je realizováno ve spolupráci GFÚ AVČR a Univerzitou Kapodistrian v Athénách. GREVOLCAN v současnosti zahrnuje dvě sítě pro GPS a gravimetrické monitorování aktivních sopek a to na ostrovech Nisyros a Thira v Řecku. Sítě jsou určeny pro epochová měření. S ohledem na nedostatečný počet měřících bodů je naplánováno vybavení sítí dalšími stanicemi, které odpovídají současnému vývoji sopečné a zemětřesné aktivity. Cílem je sledovat magmatické a tektonické procesy uvnitř sopek, které představují nebezpečí pro místní obyvatele a jejich majetek. Údaje budou k dispozici místním úřadům a akademické obci ve formě technických zpráv.

Epochová gravimetrická měření byla zahájena v roce 2012 a je plánováno pokračovat v pravidelných měřících kampaních až do roku 2022 tak, aby výsledky byly statisticky významné. Kromě toho máme v úmyslu zřídit stanici v kráteru Nisyros, která bude provádět krátkodobá měření GPS a gravitace.

Mapa