Seismologické softwarové centrum SSC

Centrum zřízené v rámci projektu CzechGeo obsahuje více než 100 open-source počítačových programů pro veřejnost, týkajících se šíření seismických vln, spolu s jejich hypertextovou dokumentací a demo daty. Hlavními produkty jsou SW3D ray-based software určený pro 3-D rychlostní modely a software ISOLA pro stanovení momentových tenzorů. Vývoj softwaru trval více než 30 let. Centrum poskytuje moderní software pro seismologické aplikace založený na teorii paprsků. Centrum má více než 130 registrovaných uživatelů a neznámý počet uživatelů neregistrovaných. Poskytuje přibližně 100 000 souborů zdrojového kódu ročně.